Mehaničke brtve

TIP 14
Rasterećena vanjska kemijska brtva


TIP 15
Opterećena/rasterećena brtva - kratka ugradnja - jednostruka/dvostruka

TIP 16
Opterećena brtva, ovisna o smjeru okretanja sa jednom oprugom

TIP 17
Jednostruka brtva za glatke osovine, ovisna o smjeru okretanja, sa jednom oprugom
TIP 18
Rasterećena brtva sa čahurom

TIP 29
Rasterećena predmontirana brtva, bez sapiranja
TIP 30
Rasterećena predmontirana brtva, sa sapiranjem
TIP 32
Rasterećena dvostruka predmontirana brtva, sa sapiranjem